Over Pantar_Wie zijn wij_handen

Belangrijke wetten en cao's

Wetten

Wet sociale werkvoorziening

In 1969 werd in Nederland de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) ingevoerd. De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) was bedoeld voor mensen die door een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap niet onder normale omstandigheden konden werken. Mensen met een Wsw-indicatie kunnen in of via een sociale werkvoorziening (sw) werken.

 

Sinds 1 januari 2015 kunnen er geen mensen meer instromen in de Wsw. Het is daarom niet meer mogelijk om een Wsw-indicatie aan te vragen.

 

Participatiewet

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingegaan. In deze wet is afgesproken dat werkgevers mensen met een arbeidsbeperking aan het werk moeten helpen. Iedereen die kan werken maar daarbij steun nodig heeft, valt onder de Participatiewet. De wet is er om zo veel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden.

 

De Participatiewet is in de plaats gekomen voor:

  • de Wet werk en bijstand (Wwb)
  • de Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
  • een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

 

Cao

In een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) staan de afspraken over arbeidsvoorwaarden. Bijvoorbeeld over loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn of pensioen.

 

De afspraken in een cao zijn vaak beter dan afspraken over arbeidsvoorwaarden in de wet. Zo kan het loon in een cao hoger zijn dan het minimumloon dat in de wet staat. Of krijgen werknemers meer vakantiedagen dan het wettelijke minimum. De afspraken in een cao mogen nooit in strijd zijn met de wet.