Over Pantar_Wie zijn wij_handen

Gedragsregels

Bij Pantar hebben we afgesproken hoe we met elkaar omgaan en hoe we ons gedragen. De regels over hoe we ons moeten gedragen op het werk staan in de Gedragscode. Deze afspraken over ons gedrag zorgen dat iedereen prettig kan werken en dat de sfeer goed is. De gedragscode geldt voor iedereen binnen Pantar. Het maakt niet uit welk werk je doet.

 

De afgesproken gedragsregels zijn samengevat:
• Wees eerlijk en betrouwbaar
• Doe je werk zo goed mogelijk
• Ga zorgvuldig om met mensen en spullen waar je mee werkt.

 

Huisregels
Pantar wil een veilige werkplek bieden aan alle medewerkers. Daarom zijn er een aantal regels afgesproken. Regels om veilig en respectvol met elkaar samen te werken. Wij verwachten dat iedereen zich aan deze regels houdt.

 

Ongewenst gedrag
Ongewenst gedrag is bijvoorbeeld pesten en schelden, dit mag niet. Als dit toch gebeurt, spreek de collega die dit doet daar dan op aan. Als dit niet helpt of als je deze collega er niet op aan kunt of durft te spreken, zeg dit dan tegen je werk- of teamleider. Die helpt je verder met je klacht.


Als je dit niet kan of wil bespreken met je teamleider, kun je naar een vertrouwenspersoon gaan. Bijvoorbeeld als de klacht juist over jouw teamleider gaat omdat bijvoorbeeld iets niet eerlijk gaat op het werk of niet zoals het hoort.

 

Vertrouwenspersoon
Als je een probleem hebt op het werk, kun je naar een vertrouwenspersoon gaan. Een vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal. Hij of zij zoekt samen met jou naar een oplossing voor het probleem. Ook denkt de vertrouwenspersoon met je mee. Zo weet je welke stappen je kunt nemen om het probleem op te lossen. Alle gesprekken met een vertrouwenspersoon zijn geheim. Alleen als jij dit wilt, gaat de vertrouwenspersoon samen met jou iets met je probleem doen.


Bij de recepties van de grote Pantar-locaties en in de Productiehallen hangen posters waarop je kunt zien wie de vertrouwenspersonen zijn. Klik hier voor het overzicht met vertrouwenspersonen.