2018_Reiniging Arena_MG_9801 bijgesneden

Doorstromen zonder drempels

Vooruitlopen op koepel

Cordaan werkt vooral met mensen die arbeidsmatige dagbesteding doen en inmiddels ook met een kleinere groep die vanuit de Participatiewet beschut werk doet. Pantar richt zich, naast de uitvoering van de SW ook op mensen die vanuit de Participatiewet een springplank nodig hebben naar de reguliere arbeidsmarkt. Beide organisaties streven naar verdere samenwerking om zo iedereen een plek te geven waar hij of zij het beste tot zijn recht komt.

 

10 kandidaten in 9 maanden

Mensen voor wie het werk bij Pantar (tijdelijk) te hoog gegrepen is, kunnen doorstromen naar dagbesteding waar ze weer in hun kracht komen. En vice versa kunnen mensen die bij Cordaan klaar zijn voor werk bij Pantar aan de slag. Het doel is dat beide organisaties van elkaar leren. Het project verloopt met gesloten beurs en gaat de komende 9 maanden aan de slag met 10 kandidaten. Daarna worden de samenwerking en de resultaten geëvalueerd.