Over Pantar_Wie zijn wij_handen

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) kijkt naar:

  • wat goed is voor de mensen die bij Pantar werken
  • wat goed is voor Pantar als organisatie.

De Ondernemingsraad zoekt hierin een goede balans. Ook kijkt de ondernemingsraad of Pantar zich houdt aan de regels en de cao.

 

Wie zit er in de ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) van Pantar bestaat uit:

  • medewerkers die bij Pantar werken om zich te ontwikkelen
  • medewerkers die zorgen voor begeleiding en medewerkers die werken in de ondersteunende diensten (stichtingmedewerkers).

 

Verkiezingen voor de Ondernemingsraad

De medewerkers die bij Pantar werken, kiezen de leden van de Ondernemingsraad. De volgende verkiezingen voor een nieuwe Ondernemingsraad zijn in november 2017.

Je mag stemmen bij verkiezingen voor de ondernemingsraad als je al een half jaar of langer voor Pantar werkt.

Je mag meedoen aan de verkiezingen voor OR-lid als je minstens een jaar voor Pantar werkt.

 

Klik hier om te zien ie er nu in de ondernemingsraad zitten.

 

De Ondernemingsraad adviseert en beslist mee over het beleid van Pantar.

Om dit te kunnen doen heeft de Ondernemingsraad verschillende rechten die zijn afgesproken in een speciale wet:

  • adviesrecht;
  • instemmingsrecht;
  • initiatiefrecht;
  • recht op informatie.

 

Adviesrecht Ondernemingsraad

De directie van Pantar moet advies vragen aan de Ondernemingsraad bij plannen die grote gevolgen kunnen hebben voor de medewerkers. Bijvoorbeeld bij een reorganisatie, grote investeringen of verhuizingen van werksoorten naar een ander gebouw.

 

Adviseert de Ondernemingsraad iets anders dan de directie wil?

Dan moet de directie schriftelijk laten weten of zij het advies van de Ondernemingsraad wel of niet opvolgt.

Als de directie het advies van de Ondernemingsraad niet opvolgt, dan moet de directie een maand wachten met het uitvoeren van haar plan.

In die maand kan de Ondernemingsraad naar de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam gaan. Deze Ondernemingskamer kijkt dan goed of het besluit van de directie redelijk is.

Bij Pantar komen de Ondernemingsraad en de directie er, door goed te overleggen, meestal wel uit.

 

Instemmingsrecht

De directie van Pantar moet de Ondernemingsraad om goedkeuring vragen als zij personele regelingen wil veranderen. Personele regelingen gaan bijvoorbeeld over werktijden, kledingvoorschriften, opleidingen, functiebeoordelingen en ziekteverzuim.

 

Geeft de Ondernemingsraad geen toestemming, dan mag het plan niet doorgaan. Is er geen akkoord van de Ondernemingsraad en wil de directie van Pantar het besluit toch uitvoeren? Dan kan de directie van Pantar eventueel naar de kantonrechter stappen. Dit is bij Pantar nog nooit gebeurd.

 

Initiatiefrecht

De Ondernemingsraad mag ongevraagd voorstellen doen over alles wat voor Pantar of voor de medewerkers van belang is.

 

Recht op informatie

De Ondernemingsraad moet van Pantar alle informatie krijgen die nodig is om haar werk goed te kunnen doen. De directie van Pantar moet de Ondernemingsraad bijvoorbeeld informatie geven over: de jaarrekening, financiële kwartaalverslagen, de beloningsstructuur en verzuimcijfers.

 

Niet voor individuele problemen

De Ondernemingsraad is er niet voor persoonlijke klachten. Als jij een probleem hebt, moet je dit eerst zelf met jouw leidinggevende bespreken.

Als er een probleem is dat gaat over een groep medewerkers, kun je dit wel melden bij de Ondernemingsraad

 

Contact met de Ondernemingsraad

Heb je vragen of wil je met iemand van de Ondernemingsraad praten? Neem dan contact op met het secretariaat van de Ondernemingsraad:

Belinda.van.bakkum@pantar.nl of aarnout.langbroek@pantar.nl of bel 020 – 4168 320 of 4168 153 of 06- 83 70 78 20