2018_Mehment, Mirjam, John Thomas en Edward_Tuinderij bijgesneden

Waarde in werk

Werk is van waarde voor iedereen en vergroot trots, eigenwaarde en zelfstandigheid. Wij geloven dat iedereen talenten heeft om te kunnen werken en zetten ons met hart en ziel in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo dragen wij, samen met onze opdrachtgevers, bij aan een samenleving waarin iedereen naar vermogen meedoet.

 

Wat we doen

We creëren meerwaarde door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen hun talenten en arbeidspotentieel te ontwikkelen en optimaal in te zetten. Wij zien (nieuwe) kansen in mensen en verbinden deze met (steeds weer nieuwe) kansen op de arbeidsmarkt.

 

Wat we belangrijk vinden

We hebben vier kernwaarden: samenwerken, ondernemend, aanspreekbaar en lef. Deze kernwaarden helpen ons bij het praktisch invulling geven aan de missie en bij het uitvoeren en realiseren van onze strategische en operationele doelstellingen.

 

Waarin we (moeten) excelleren

Om bovenstaande te bereiken moeten we op vier terreinen excelleren:

  • Talentontwikkeling -  Iedereen heeft talenten. We helpen medewerkers hun talenten te ontwikkelen waardoor ze werk kunnen doen dat ook daadwerkelijk iets oplevert op de arbeidsmarkt.
  • Matching – Het laten aansluiten van op de arbeidsmarkt gevraagde competenties en de aanwezige of te ontwikkelen competenties van onze medewerkers.  We doen dit door goed te analyseren wat de markt vraagt en wat onze medewerkers in huis hebben.
  • Optimaliseren van arbeid –  Onze medewerkers hebben een beperking waardoor ze niet zelfstandig aan het werk komen. We passen de werkzaamheden aan, zodat zij toch zo dicht mogelijk bij een ‘reguliere’ arbeidsprestatie kunnen komen. Denk aan jobcarving, extra hulpmiddelen, aanpassingen aan de werkplek en ook het anders inrichten van werkprocessen.
  • Benutten van kansen in de markt - Het vinden van passende arbeid voor onze medewerkers is essentieel om hun talenten optimaal tot hun recht te laten komen. Dat betekent goede kennis van de markt,  goede relaties en een goed netwerk van lokale en nationale organisaties en ondernemingen.