Headerfoto_Brug Amsterdam_Pantar

Het belang van matching en begeleiding in het werk

Bron: bijlage Elsevier 'Leven met een beperking'

 

 

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag helpen bij bedrijven, andere organisaties en overheid, zoals de Participatiewet beoogt, vraagt een passende werkplek en de juiste begeleiding. Zo haal je de maximale ontwikkeling uit medewerkers. Dat zegt Esther Pieters, manager matching van Pantar.

Waar gaat het om bij het matchen van mensen met een beperking?
Het gaat om de aansluiting van competenties die de arbeidsmarkt vraagt en de aanwezige of te ontwikkelen competenties van mensen die niet zelfstandig aan het werk komen.De kunst is dat je mensen in staat stelt om hun talenten te ontwikkelen en maximaal te benutten. Zo creëren ze meerwaarde voor zichzelf, voor de opdrachtgevers en voor de maatschappij.”

Waaruit bestaat een goede begeleiding?
“Allereerst uit een heldere uitleg over wat er van medewerkers wordt verwacht, ook bij verandering van werkplek. Verder is aandacht voor hun ontwikkeling van belang. Wat hebben ze al bereikt en wat is er nodig om verder te groeien? Sommige mensen kunnen bijvoorbeeld flexibeler worden of bepaalde vaardigheden aanleren. Ook een goed contact met de opdrachtgever is belangrijk. Succes wordt bepaald door het afstemmen van verwachtingen. Maak goede afspraken en wees duidelijk. Verder kun je veel bereiken door werkzaamheden aan te passen, denk aan extra hulpmiddelen, aanpassing van de werkplek en het anders inrichten van werkprocessen.”

Wat doet werk met mensen?
“Heel veel. Het draagt bij aan je identiteit en je trots. De praktijk leert dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt het vaak meer dan gemiddeld belangrijk vinden om de structuur van werk te hebben en de sociale contacten die daar meestal bij horen. Ze vinden het ook fijn om iets te leren. Sommigen hebben nooit een diploma behaald. Aan het werk gaan en meedoen levert een belangrijke maatschappelijke bijdrage. Een goede ontwikkeling is dat er steeds meer opdrachtgevers zijn die echt open staan voor mensen met een beperking. Organisaties ervaren dat werken met diversiteit een mooie bijdrage kan leveren, aan de onderneming én aan de maatschappij. Door ruimte te bieden maken ze een soort statement: net als ieder mens hebben mensen met een beperking recht op een plek in de samenleving.”

Welke rol speelt jullie organisatie?
“Wij begeleiden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld omdat ze een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking hebben. Ontwikkeling staat centraal. We hebben een methodiek ontwikkeld waarmee we die ontwikkeling op basis van competenties en criteria goed kunnen volgen. Zo kunnen we de trainingen en opleidingen aanbieden die mensen nodig hebben om weer een stapje verder te komen. Vaktechnisch én qua werknemersvaardigheden. Het kan bijvoorbeeld een grote stap zijn om zelfstandig te reizen, maar dat is wel vaak noodzakelijk om op je werk te komen. Het wegnemen van die drempel zorgt er niet alleen voor dat je aan de slag kunt, maar heeft op je hele leven een positief effect. Onze medewerkers hebben een sw-indicatie, werken via de Participatiewet of volgen een traject van de gemeente of een opleidingsinstituut. We bieden werk bij verschillende bedrijven en organisaties in allerlei sectoren. Het varieert van groenonderhoud, postbezorging en fietsenreparatie tot schoonmaak, catering en productiewerk. Voor het traceren van dat werk, waarin aanleg en talent van mensen tot hun recht komen, heeft Pantar een goed netwerk van lokale en nationale organisaties en ondernemingen.”