Headerfoto_Brug Amsterdam_Pantar

Voorbereiding op de toekomst

Afgelopen zaterdag stond in het Parool een artikel over Pantar. Dit krantenartikel gaat in op de financiële positie van Pantar, in het bijzonder de tekorten, de oorzaken hiervan en de vraag hoe dit opgelost gaat worden. Dit artikel kwam niet onverwacht. Woensdag 26 oktober staat de financiële positie van Pantar op de agenda van raadscommissievergadering Werk en Inkomen van de gemeente Amsterdam.

 

Wat is de situatie?

Pantar voert voor de gemeente Amsterdam de Wet sociale werkvoorziening uit en is een belangrijke partner voor de arbeidsontwikkeling van mensen met een arbeidsbeperking en als werkgever voor deze groep. Evenals andere sociale werkbedrijven in Nederland heeft Pantar te maken met een structureel financieel tekort op de begroting, door o.a. dalende rijkssubsidie. De gemeente Amsterdam vult het tekort op de begroting van Pantar aan.

 

Ook in de toekomst zal voor Pantar deze structurele financiële bijdrage van de gemeente nodig zijn. De budgetten van de gemeente worden door rijksbezuinigingen steeds kleiner. De gemeente denkt daarom na over de toekomstige financiering en organisatie van sociaal werk en de rol en positie van Pantar daarin. Pantar levert momenteel als uitvoerder van sociaal werk al een waardevolle bijdrage aan de arbeidsontwikkeling van mensen met een arbeidsbeperking en zet deze medewerkers succesvol in op werk.

 

Wij verwachten in de zomer van 2017 meer duidelijkheid over de inrichting van sociaal werk in Amsterdam en de rol en positie van Pantar hierin. Wanneer hierover meer bekend is plaatsen wij deze informatie op onze website. In de tussenliggende periode gaan wij door met datgene waar onze meerwaarde ligt: arbeidsontwikkeling en inzet van mensen met een arbeidsbeperking in werk.

 

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Neemt u dan contact op met uw eigen contactpersoon bij Pantar of stel uw vraag aan info@pantar.nl.