Over Pantar_Wie zijn wij_handen

Participatieraad

De Participatieraad is een samenvoeging van de cliëntenraad en de WSW-raad. Sinds de Participatiewet in 2015 zijn deze 2 raden samengevoegd tot een nieuwe raad.

De Raad kijkt kritisch mee met het beleid van de gemeente Amsterdam over de uitvoering van de Participatiewet. De Participatieraad geeft gevraagd en ongevraagd advies en kijkt goed wat er gebeurt.

 

Wie zit er in de Participatieraad?

Er zitten 3 Pantar-medewerkers in de Participatieraad:

Danny Knecht, Roy Blanker en Hans van der Kolk.

 

De Participatieraad vergadert regelmatig met de directies van WPI (afdeling Werk, Participatie en Inkomen van gemeente Amsterdam) en Pantar om goed op de hoogte te zijn.

Soms vraagt de gemeente de Participatieraad om te vertellen wat ze van een bepaalde situatie vinden.

 

Participatieraad niet voor persoonlijke problemen

De Participatieraad is er niet voor persoonlijke problemen.

De Raad let op de belangen voor iedereen die onder de Participatiewet valt.

De Participatieraad pakt geen individuele problemen op, maar verwijst voor deze problemen door naar de juiste instanties.

 

Contact

De Participatieraad is te bereiken via:

participatieraad@amsterdam.nl.

Telefoon: 020- 25 26 020  (spreek duidelijk jouw naam en telefoonnummer in, dan kan je worden teruggebeld).

 

Meer informatie

Meer informatie vind je op de website van de Participatieraad.