2018_Maduro, Dylan, Luigi, Emilia en Khalid (geen extern)_Fietscoaches UvA 8 bijgesneden

Arbeidsfittraject voor statushouders

Het traject richt zich op ‘statushouders met een vermoedelijke arbeidsbeperking’. Het is een relatief kort traject met een duur van drie tot zes maanden. Pantar heeft een aantal van haar afdelingen ingericht om deze kandidaten een passend traject te kunnen bieden.

 

Het gaat voornamelijk om productiewerkzaamheden op de Tuinderij, de meubelwerkplaats, het naaiatelier, de fietsenafdeling of de Tech afdeling. Er zijn ook andere mogelijkheden om op maat een passende werkplek te vinden binnen Pantar.

 

Mogelijkheden

Tijdens dit traject onderzoekt Pantar de arbeidsmogelijkheden van de kandidaten om te komen tot een advies over een vervolgtraject naar betaald werk. Indien de kandidaat tot de doelgroep van Pantar behoort én er een passende vacature is, kan het vervolg een dienstverband bij Pantar zijn met loonkosten subsidie.

 

Samenwerking met WAS

Kandidaten worden aangemeld door de WAS (Werkanalyse Statushouders), een afdeling van de gemeente Amsterdam. De WAS biedt een programma met diverse activiteiten - waaronder verschillende werksoorten – afgerond met een beoordeling en vervolgadvies. In het programma van de WAS is een rondleiding van groepen kandidaten bij Pantar opgenomen.

Daarnaast melden klantmanagers van statushouders direct kandidaten aan voor het traject.

 

Activering, Participatie en Diagnose traject

Pantar begeleidt al vele jaren mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die tevens ook statushouder of vluchteling zijn. Zo maakte Pantar al eerder kennis met deze doelgroep  vanuit het zogenaamde APD-traject (Activering, Participatie en Diagnose). Dit traject is per 1 juli j.l. afgesloten. Een deel van deze statushouders heeft betaald werk gevonden bij Pantar, bijvoorbeeld bij de Werkbrigade.