2018_Maduro, Dylan, Luigi, Emilia en Khalid (geen extern)_Fietscoaches UvA 8 bijgesneden

Het woord is aan: Gerda van der Meer

Gerda van der Meer is directeur werk en dagbesteding bij Cordaan. Bij Cordaan worden cliënten met een beperking begeleid richting arbeidsmatige dagbesteding of zo mogelijk naar betaald werk. We spreken Gerda in het kantoor van Cordaan met een fantastisch uitzicht over het IJ. Gerda vertelt dat er al jaren een goede samenwerking is tussen Cordaan en Pantar.

 

“Pantar doet werk voor ons en wij voor Pantar. Medewerkers van Pantar helpen ons nu bijvoorbeeld bij het schoonhouden van de pont over het IJ. Pantar is enorm zichtbaar in het straatbeeld van Amsterdam. Overal waar je komt zie je mensen van Pantar aan het werk. Zo ook in mijn buurt waar veel mensen van Pantar in de groenvoorziening werken. Mij valt op dat ook de meer kwetsbare mensen een volwaardige baan hebben en erbij horen.”

 

Project Drempelloze Doorstroom

“Binnen het Leerwerkbedrijf van Cordaan is onze doelstelling doorstroom en uitstroom. Het daadwerkelijk doorstromen van dagbesteding naar werk is nog niet structureel. Dit kunnen wij niet alleen organiseren. Daar hebben wij andere partijen voor nodig en daarom zoeken we de samenwerking met Pantar.”
Vanaf deze zomer zijn Pantar en het Leerwerkbedrijf van Cordaan een stap verder in hun samenwerking met het project “Drempelloze Doorstroom”. Doel van dit project is om betere doorstroommogelijkheden voor medewerkers en cliënten van beide organisaties te creëren. Waardoor deze mensen straks, al dan niet tijdelijk, beter op hun plek zitten. Medewerkers voor het wie het werk bij Pantar (tijdelijk) te hoog gegrepen is, kunnen doorstromen naar het Leerwerkbedrijf waar ze weer in hun kracht komen. En andersom kunnen cliënten van het Leerwerkbedrijf van Cordaan die klaar zijn voor werk bij Pantar aan de slag met uitzicht op een betaalde baan.

 

Passende plek

“We hebben het de afgelopen jaren enorm ‘dichtgeregeld’ en onnodig ingewikkeld gemaakt om mensen op een passende plek te krijgen. En binnen de huidige wet en regelgeving konden we elkaar niet altijd aanvullen. Pantar en Cordaan hebben daar vele gesprekken over gevoerd. Als je namelijk kijkt naar de doelgroepen; een deel van de medewerkers van Pantar zijn veel meer gebaat bij minder druk en meer aandacht om zichzelf te kunnen zijn, terwijl een deel van onze cliënten een stap kan maken. Als we die passende plek nu eens als uitgangspunt nemen, wat zou er dan gebeuren? Dit idee was begin van het project “Drempelloze Doorstroom.”

 

Loslaten

Verschillenden partijen in Amsterdam bieden dagbesteding aan en ontvangen hiervoor subsidie. Volgens Gerda kan dit ertoe leiden dat zij hun cliënten willen behouden en dit bemoeilijkt de doorstroom. Daarom vindt Gerda het een goede ontwikkeling dat ook de gemeente Amsterdam zich steeds meer met de doorstroom van dagbesteding naar werk bemoeit. “We moeten af van deze perverse prikkel om klanten te willen behouden. Het gaat erom waar de klant het best op zijn plek is. Samenwerken is loslaten.”