2018_Maduro, Dylan, Luigi, Emilia en Khalid (geen extern)_Fietscoaches UvA 8 bijgesneden

Het woord is aan: Juul Reinking

‘Bij Roads willen we samen met de kandidaat zo snel mogelijk werken aan perspectief’. Roads begeleidt mensen met lichte tot zware psychische aandoeningen, justitiële of verslavingsachtergrond naar en tijdens dagbesteding, werk of opleiding. Roads richt zich op maatschappelijke rehabilitatie. We spreken Juul Reinking, bestuurder van Roads, op het kantoor in Amsterdam Oost.

Pantar en Roads, waar raken ze elkaar?
‘Afgelopen jaar hebben we een slag geslagen in de samenwerking en krijgen we steeds meer zicht op hoe we elkaar kunnen aanvullen. Roads biedt onder andere arbeidsmatige dagbesteding en stuurt op doorstroom naar werk. En Pantar is een van onze potentiële routes naar betaald werk. Andersom werken er mensen bij Pantar die mogelijk beter passen bij Roads. Hoe kunnen we hierin nog beter samenwerken om voor iedereen een passende plek te bieden, tijdelijk of duurzaam?’

Doorstroom tussen Pantar en Roads
‘Bij Roads willen we iedereen een kans geven op een passende plek, dit betekent dat doorstroom belangrijk is en gestimuleerd moet worden. Zo voorkom je ook dat mensen stil staan en geen stap meer vooruit maken.
Soms zien onze trajectcoaches deelnemers doorstromen naar een baan bij Pantar. Hier zie ik voor meer deelnemers van Roads mogelijkheden.
Als je al jaren bij restaurant Freud werkt, voelt dat als een warm bad en is de drempel om een volgende stap te maken groot. Bijvoorbeeld als je bang bent je leuke collega’s te verliezen of als je niet weet wat er met je inkomen gaat gebeuren. Om mensen te motiveren verder te kijken, moeten we deze onzekerheden wegnemen. Bijvoorbeeld door een kijkje in elkaars keuken of het inzetten van een rekentool. Zo krijg je een beter beeld van een volgende werkplek en weet je waar je financieel aan toe bent.'


‘Het zou fantastisch zijn als we aan het eind van dit jaar dezelfde taal spreken op het gebied van ontwikkeling en zo de cliënt beter kunnen ondersteunen. Pantar heeft een mooie ontwikkelmethodiek. Welke goede ingrediënten van de leerlijnen en competentieprofielen kunnen wij toepassen binnen Roads om doorstroom over en weer te vergemakkelijken?’
Juul heeft ook al concrete ideeën over hoe Pantar en Roads nog beter zicht op elkaars mogelijkheden kunnen krijgen. ‘We kunnen de vacatures van Pantar standaard op de locaties van Roads hangen. Ook zouden onze trajectcoaches een kijkje kunnen nemen op de werkplekken van Pantar. Zo krijgen we een beter beeld van de doorstroommogelijkheden. Elkaars producten kennen, daar begint het mee.’