2018_Maduro, Dylan, Luigi, Emilia en Khalid (geen extern)_Fietscoaches UvA 8 bijgesneden

Het woord is aan: Martijn Alderse Baas

“Tijd voor een positief verhaal! We proberen allemaal om dagelijks de balans te vinden tussen werken met een sociaal hart en rekenen met de portemonnee. Dit lukt met het project ‘Ik Werk!’ dankzij de goede samenwerking met Pantar. Het idee is dat we mensen niet dwingen maar verleiden.”

 

Ik Werk!

“Met het project ‘Ik Werk!’ kijken we samen met Pantar hoe we mensen weer kunnen doen opbloeien. Niet bij de ‘gewone’ doorstroom - die lukt vaak wel – maar bij de mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Zij kunnen bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen bij de dierenambulance, de voetbalclub, de voedselbank, Cordaan, het Huis van de Buurt 't Kruidvat of zelfs op de boerderij van de enige overgebleven boerin van Diemen. We kunnen mensen verleiden omdat er meer opties zijn.”

 

Mensen in beweging brengen

“’Ik Werk!’ is een hele leuke lokale manier van mensen verder helpen, we zetten echt het dorpse netwerk in. Dit doen we samen met Martijn Nieveen, teamleider bij Pantar, die als ‘makelaar’ bij ons op het gemeentehuis werkt en dit uitstekend doet. Het doel is niet een uitstroomtarget, maar mensen in beweging brengen richting de best passende route. Want als je iemand vier à zes maanden twee tot drie dagen per week meemaakt, weet je wat iemand écht nodig heeft. Bijvoorbeeld ggz, vrijwilligerswerk, een maatje, verslavingszorg, arbeidsmatige dagbesteding of werk.”

 

Eenzaamheid meten

“Wij zien ‘Ik Werk!’ als een prachtige ‘win-win-situatie’. Hoe effectief deze vorm van re­integratie is, is alleen moeilijk meetbaar. Hoe kwantificeer je dat iemand die eenzaam was, veel naar de huisarts ging en uiteindelijk vrijwilliger wordt bij Cordaan, lekkerder in z’n vel zit en geen beroep doet op schuldhulpverlening? Ik kan het niet uitrekenen, maar we zien wel dat mensen ervan opbloeien. En we zien uiteraard hoeveel mensen er naar een vervolgtraject richting werk doorstromen.”

 

Twee werelden

“Wat ik tot slot nog belangrijk vind om te noemen, is dat dit niet alleen een ‘goed-nieuws-verhaal’ is. Pantar staat voor een serieuze uitdaging en moet op zoek naar nieuwe werksoorten. Ik zie veel kansen in de samenwerking met onze sociaal maatschappelijke partners, de lijntjes zijn kort. En ik zie ook kansen in de uitwisseling tussen de Wmo, zorg en dagbesteding versus de Participatiewet, sociale zaken en werk. Die twee werelden kunnen elkaar echt versterken.”

Martijn Aldersebaas