2018_Maduro, Dylan, Luigi, Emilia en Khalid (geen extern)_Fietscoaches UvA 8 bijgesneden

Hoe werf je goede voorlieden?

Door onze unieke Pantar Ontwikkelmethodiek (POM) kunnen we vaardigheden en competenties van medewerkers volgen en ontwikkelen. Zo krijgen we ook snel een beeld van degenen die het in zich hebben om leiding te geven. 
Pantar investeert in de ontwikkeling van deze medewerkers door ze een voorliedenopleiding aan te bieden.
In deze praktische opleiding van 30 weken worden ze opgeleid om een klein team (<15 medewerkers) aan te sturen en de verantwoordelijkheid te dragen voor de dagelijkse operatie bij Pantar. Inmiddels heeft Pantar al ruim 70 medewerkers opgeleid tot voorman/-vrouw.

Inhoud van de opleiding
Uitgangspunt van de opleiding is ‘leren op de werkplek’. Deelnemers lopen stage op verschillende werkplekken en voeren daar praktijkopdrachten uit. 
De lessen hebben een praktisch karakter. Er worden praktijksituaties geoefend met elkaar, de trainers of een acteur. De deelnemers worden uitgedaagd om te reflecteren over hun eigen gedrag. 

De onderwerpen zijn verdeeld over vier blokken:

  • Staan voor jezelf, 
  • Coachen en begeleiden voor voorlieden op de werkvloer,
  • Leidinggeven en structuur,
  • Inspirerend begeleiden.


Kandidaten worden op de werkvloer intensief begeleid door hun teamleider. Verder hebben ze ook een mentor en stagebegeleider met wie ze geregeld contact hebben. 

Certificaat
Beoordeling vindt plaats via proeven van bekwaamheid. Daarbij wordt ook aanwezigheid, actieve deelname en gedrag tijdens de opleiding meegewogen.Bij een succesvolle afronding van de opleiding ontvangen de kandidaten een certificaat en gaan ze een jaar bij Pantar in de praktijk laten zien wat ze hebben geleerd. Na dat jaar mogen ze zichzelf officieel voorman/-vrouw noemen en kunnen ze echt aan de slag.

Neem contact op met de afdeling Instroom voor meer informatie over de selectiecriteria- en -procedure: instroom@pantar.nl