2018_Maduro, Dylan, Luigi, Emilia en Khalid (geen extern)_Fietscoaches UvA 8 bijgesneden

Re-integratie Arbeidsplek Pantar

Voor medewerkers die in het kader van een ‘tweede spoor traject’ op zoek moeten naar een passende arbeidsplek biedt Pantar diverse plekken om te re-integreren. In het RAP-traject (Re-integratie Arbeidsplek Pantar) kunnen ze onder begeleiding werken aan herstel van arbeidsritme en belastbaarheid. 

 

Wat is het RAP-traject?

Het is een traject voor medewerkers die bij hun huidige werkgever vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid een ‘tweede spoor traject’ volgen en geen passend werk voor re-integratie hebben bij de eigen werkgever. Op dat punt gaat de werkgever samen met de werknemer en evt. een re-integratiebureau op zoek naar een passende arbeidsplek bij een andere werkgever.

Het doel

De belangrijkste doelstellingen van het RAP-traject zijn:

  • het opbouwen van arbeidsritme,
  • vergroten van de belastbaarheid, 
  • het ontwikkelen van werknemersvaardigheden,

  • het verbeteren van werkhouding van de werknemer.

 

Dit geeft de werknemer een goede basis voor bemiddeling naar ander werk of terugkeer naar de eigen werkgever. Daarnaast geeft het de werkgever de mogelijkheid te voldoen aan de verplichtingen omtrent de Wet Poortwachter. 

 

De arbeidsplek

Tijdens een uitgebreide intake worden doel en duur van het traject en de inzet van de medewerker bepaald en een passende plek gekozen. De medewerker kan bijvoorbeeld kiezen om te re-integreren op de fietsenwerkplaats, door tafels te maken in de meubelwerkplaats of het groen in de stad te verzorgen. Er wordt uiteraard rekening gehouden met de voorkeur en de mogelijkheden van de medewerker.

Ontwikkelkaart

Tijdens het RAP traject brengt Pantar de competenties en vaardigheden van de kandidaat in beeld met behulp van de Pantar Ontwikkelmethodiek (POM). Eén van de instrumenten die we gebruiken binnen de POM is de Ontwikkelkaart. Met deze Ontwikkelkaart krijgen we een goed beeld van de mogelijkheden en de ontwikkeling van de medeweker binnen een bepaalde tijdsperiode. De Ontwikkelkaart vormt de basis voor de ondersteuning en beoordeling van de medewerkers binnen dit traject. 

 

Meld uw kandidaat nu aan

U kunt uw kandidaat aanmelden via het aanmeldformulier op onze website. We nemen binnen drie werkdagen contact met u op om uw vraag en de mogelijkheden te bespreken.

E-mail: instroom@pantar.nl
Telefoon: (020) 416 80 00

Marja