2018_Maduro, Dylan, Luigi, Emilia en Khalid (geen extern)_Fietscoaches UvA 8 bijgesneden

Terugblik 2018

Ruim 400 medewerkers volgden in 2018 een traject bij Pantar. Het merendeel van de trajectanten (71%) had als doel (weer) arbeidsfit te worden. Bijvoorbeeld in de trajecten voor statushouders, voortrajecten voor beschut werk en terugvalplekken voor medewerkers met een SW-regeling. 
Daarnaast was er een groep (29%) die via proefplaatsingen vanuit de Gemeente Amsterdam en vanuit het UWV hebben kennisgemaakt met werk om zo te kijken of ze konden doorstromen naar een vacature. Ook heeft Pantar voor negen scholen voor Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs groepsstages georganiseerd en hebben 19 leerlingen een individuele stage gelopen. Voor veel trajectanten en stagiaires was in 2018 het werk bij Pantar de start van een route naar betaald werk. Binnen Pantar, doordat ze doorstroomden naar vacatures of buiten Pantar doordat ze elders een betaalde baan vonden.

 

Bekijk hier onze vacatures