2018_Maduro, Dylan, Luigi, Emilia en Khalid (geen extern)_Fietscoaches UvA 8 bijgesneden

Traject Werkfit maken (UWV)

Traject ‘Werkfit maken’ bij Pantar is een brug naar werk voor mensen met een arbeidsongeschiktheids- of ziektewetuitkering van het UWV. Kandidaten werken aan hun arbeidsvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en oriëntatie op de arbeidsmarkt. Hiermee vergroten zij hun kansen om betaald aan de slag te gaan bij Pantar of andere werkgevers. 

 

Werkfit maken

Pantar is gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiervoor hebben we een grote diversiteit aan werkplekken in de regio groot Amsterdam.

Om kandidaten werkfit te maken richt de begeleiding van Pantar zich op:

  • Het versterken van werknemersvaardigheden zoals opbouw van het arbeidsritme, inzet en motivatie, afspraken nakomen, samenwerken en concentratie.
  • Het verbeteren van persoonlijke effectiviteit, het leren omgaan met persoonlijke belemmeringen, assertiviteit en het versterken van het zelfvertrouwen.
  • Loopbaanoriëntatie en het bepalen van een passende richting op de arbeidsmarkt.

 

Kandidaten die werkfit zijn kunnen in aanmerking komen voor betaald werk met loondispensatie bij Pantar of werk bij andere werkgevers. Voor sommige kandidaten blijkt beschut werk passend.

 

Pilot Praktijkassessment

Voor het UWV voert Pantar momenteel ook de pilot Praktijkassesment uit. Doel van deze pilot is om onder begeleiding van Pantar te onderzoeken of kandidaten voldoende arbeidsvermogen hebben voor een traject ‘Werkfit maken’.

Voorafgaand aan de start van het traject kan Pantar een praktijkassesment uitvoeren. We gaan met een kandidaat in gesprek over de zelfredzaamheid op verschillende leefgebieden. Daarbij maken we succes- en faalfactoren zichtbaar. Het is belangrijk dat een kandidaat zaken als huisvesting, financiën en zorgtaken op orde heeft of spoedig op orde gaat krijgen. Een kandidaat die op meerdere vlakken problemen ervaart, ziet soms door de bomen het bos niet meer, waardoor zijn motivatie om te werken weg is en hij niet beschikt over arbeidsvermogen. Daarom is tijdige signalering en een goede samenwerking met het UWV van groot belang.Daarnaast bespreken we tijdens het praktijkassessment de mogelijkheden op de arbeidsmarkt en bieden we kandidaten de mogelijkheid om werkervaring op te doen. Daarna kan men doorstromen naar het traject ‘Werkfit maken’ bij Pantar of bij een andere partner van het UWV.


Aanmelden voor het traject Werkfit UWV

Wanneer het UWV akkoord is met de inzet van het traject ‘Werkfit maken’ kan een kandidaat zich zelf aanmelden bij Pantar. Na aanmelding biedt Pantar een vrijblijvend klikgesprek met een instroomcoördinator. In dat klikgesprek bespreken de kandidaat en de instroomcoördinator de mogelijkheden. Wanneer de klant kiest voor Pantar, meldt hij dit zelf bij zijn contactpersoon van het UWV. Het UWV geeft Pantar dan een opdracht voor het re-integratietraject.

 

Meer weten over dit traject?

E-mail: instroom@pantar.nl
Telefoon: 020 41 68 000
www.pantar.nl/verwijzer