2018_Maduro, Dylan, Luigi, Emilia en Khalid (geen extern)_Fietscoaches UvA 8 bijgesneden

Van een stage bij Pantar naar betaald werk

Een stage bij Pantar is een mooie start van een route naar betaald werk. Ook dit nieuwe schooljaar biedt Pantar weer diverse stageplekken aan voor leerlingen van het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

 

Zo kunnen leerlingen stage lopen bij de houtwerkplaats of de fietsenwerkplaats. Bij de start van de stage kijken we al naar de mogelijkheden voor doorstroom naar betaald werk voor de leerling, bijvoorbeeld naar een vacature of naar beschut werk bij Pantar.

 

Dat een stage bij Pantar naar betaald werk kan leiden, hebben we het afgelopen schooljaar weer gezien bij één van onze stagiaires in de houtwerkplaats. Door goed aan te sluiten bij de wensen en mogelijkheden van deze leerling en door nauwe afstemming met zijn stagebegeleider, onze contactpersonen bij de gemeente én de ouders van de stagiaire hebben we er voor gezorgd dat hij na de zomervakantie bij Pantar betaald aan het werk gaat met een Beschut Werk-regeling. Meer over de ervaringen van deze stagiair in de volgende INfoSTROOM.

 

Aanmelden stage
U kunt een leerling aanmelden voor een stage via het formulier op onze website.