2018_Maduro, Dylan, Luigi, Emilia en Khalid (geen extern)_Fietscoaches UvA 8 bijgesneden

Voortraject Beschut werk

Voor mensen in langdurige zorg of dagbesteding lijkt de arbeidsmarkt ver weg. Voor (ex-)leerlingen uit het speciaal onderwijs lijkt betaald werk onhaalbaar. Het Voortraject Beschut Werk van Pantar en de gemeente Amsterdam is een brug naar werk voor iedereen uit zorg en speciaal onderwijs (PROVSO). 

 

Het Voortraject Beschut Werk van Pantar en de gemeente Amsterdam biedt toeleiding naar betaald werk voor kandidaten uit dagbesteding, zorg en speciaal onderwijs. Kandidaten vinden in dit arbeidsfit traject gespecialiseerde en ervaren begeleiding naar werk.

Begeleiding

Pantar heeft veel verschillende werksoorten voor beschut werk waaronder ook licht werk. In het voortraject naar de betaalde beschutte werkplek kan de medewerker wennen aan de werkplek, het arbeidsritme, de begeleiders en kunnen uren opgebouwd worden. Gespecialiseerde instroomcoördinatoren van Pantar en consulenten van het team Beschut Werk van de gemeente begeleiden de medewerker. Samen met de medewerker wordt het verplichte advies voor beschut werk van het UWV aangevraagd.

 

Dit voortraject betekent een kans op betaald werk bij Pantar voor cliënten van zorg en dagbesteding die meer begeleiding nodig hebben. Ook leerlingen en ex-leerlingen uit het speciaal onderwijs met extra behoefte aan ondersteuning kunnen een betaalde baan vinden. 

 

In dienst

Pantar is één van de Amsterdamse werkgevers, die kandidaten in dienst neemt in de regeling voor beschut werk. Momenteel zijn er in Amsterdam 103 mensen beschut in dienst bij 26 werkgevers. Daarvan werken er 32 bij Pantar (24 fte). In het voortraject van Pantar zitten momenteel 18 kandidaten. Pantar heeft in 2018 ruimte om nog meer mensen beschut in betaalde dienst nemen. Onlangs hebben we besloten om in vervolg op tijdelijke beschutte contracten, vaste banen aan te bieden

 

Beschut Werk is de regeling onder de Participatiewet, waarmee werkgevers betaald werk kunnen bieden aan mensen die meer begeleiding nodig hebben. Om betaald werk mogelijk te maken, voorziet de Participatiewet in een aparte regeling voor deze doelgroep, waarmee de extra begeleiding bekostigd kan worden.


Aanmelden voor het voortraject beschut werk

Kandidaten voor het voortraject Beschut Werk kunnen aangemeld worden via het aanmeldformulier op www.pantar.nl. We nemen binnen twee werkdagen contact op om de vraag en mogelijkheden te bespreken.

E-mail: instroom@pantar.nl
Telefoon: 020 41 68 000
www.pantar.nl/verwijzer