2018_Maduro, Dylan, Luigi, Emilia en Khalid (geen extern)_Fietscoaches UvA 8 bijgesneden

Weetje: Pantar werkt aan sluitende aanpak ‘van school naar werk’

Het schooljaar 2017/2018 loopt bijna ten einde. Pantar heeft in dit schooljaar 22 groepsstages en 13 individuele stages begeleid. Pantar gaat de doorstroom van school naar werk verder verbeteren in samenwerking met de gemeente en een aantal scholen.

 

Kennismaken met een bedrijf

Vanuit het Praktijkonderwijs en het Voortgezet Speciaal Onderwijs (PROVSO) zijn het afgelopen leerjaar weer verschillende leerlingen bij Pantar geweest voor een stage. De groepsstages voor de 3e- jaars leerlingen zijn bedoeld om de leerlingen voor te bereiden op hun individuele stage in de bovenbouw. Ze leren meer over wat er gebeurt in een bedrijf en wat er van ze wordt verwacht.

De bovenbouwleerlingen lopen een aantal uur stage per week om hun onderwijsperiode af te sluiten. 

 

Toekomstplan

Voor veel van deze leerlingen kan Pantar een potentiële werkgever zijn na hun schoolperiode. Om de doorstroom van school naar werk te optimaliseren is Pantar nu in gesprek met de gemeente en een aantal praktijkscholen. Samen onderzoeken we of bij de aanmelding van een individuele stage al een soort toekomstplan kan worden gemaakt: Welke verwachtingen heeft de leerling? Welke verwachting hebben ouders? Welke perspectieven ziet school? En welke mogelijkheden kan Pantar bieden? 

Door al vroeg in het stageproces met elkaar in gesprek te gaan, kunnen we zorgen voor een sluitende aanpak “van school naar werk”.

 

De deelnemende scholen zijn: 

  • Munduscollege
  • Wellant college Linnaeus
  • Kolom praktijkcollege De Atlant
  • Kolom praktijkcollege De Dreef
  • Kolom praktijkcollege Het Plein
  • Kolom praktijkcollege Noord 
  • Orion College 
  • Vier Taal College Amsterdam (voorheen Orion College West)
  • Altra College