2018_Maduro, Dylan, Luigi, Emilia en Khalid (geen extern)_Fietscoaches UvA 8 bijgesneden

Weetje: Terugblik 2017

In totaal hebben we 371 trajectanten begeleid in 2017, waarvan 273 (74%) arbeidsfittrajecten en 98 (26%) voorschakeltrajecten voor een vacature. 

 

Aantallen Instroom 2017

 

  • Aan de 371 trajectanten gingen 388 aanmeldingen en 378 intakes vooraf.
  • Er waren 26 groepsstages van ProVso scholen 26 individuele Startstages.
  • Van de arbeidsfittrajecten is het APD-traject (80) (inmiddels afgelopen), de Terugvalplek WSW (42) en het traject voor jongeren met LVB-problematiek (32) het meest succesvol.
  • Van de voorschakel-trajecten voor de vacatures zijn de proefplaatsingen vanuit W&R (46) en de leerstages TPW (31) het meest succesvol.
  • Van de afgesloten trajecten (285) zijn er 39% doorgestroomd naar een vacature bij Pantar en in dienst genomen.

 

Arbeidsfit-trajecten voor nieuwe doelgroepen

 

  • Vanuit W&R: Kickstart (kwetsbare jongeren en schoolverlaters ProVso), Statushouders en het Voortraject beschut werk .
  • Vanuit het UWV: Traject ‘Werkfit maken’ voor arbeidsgehandicapten en mensen in de ziektewet en we doen mee aan de Pilot Praktijkassessment.