2018_Maduro, Dylan, Luigi, Emilia en Khalid (geen extern)_Fietscoaches UvA 8 bijgesneden

Weetje: UWV kiest Pantar als uitvoerder van de Pilot Praktijkassessment

 

Na een aanbestedingstraject heeft UWV voor ons gekozen als uitvoerder van de Pilot Praktijkassessment in de regio Groot Amsterdam. Praktijkassessment is een relatief kort traject. Begeleiders beoordelen op een werkplek met behulp van de Pantar Ontwikkel Methodiek of trajectanten in staat zijn om het langer durende traject ‘Werkfit maken’ succesvol te doorlopen.

 

We zijn de enige uitvoerder

Het UWV heeft voor Pantar gekozen als enige uitvoerder van de pilot. We kwamen het afgelopen half jaar op verschillende punten nader tot elkaar. We maakten afspraken om kandidaten met een Wajong-uitkering soepeler en tijdig na een proefplaatsing van twee maanden met loondispensatie in dienst te nemen. Pantar maakte daarbij een tegemoetkoming van de reiskosten voor deze trajectanten mogelijk.

 

Raamovereenkomst

Het UWV heeft een raamovereenkomst met ons gesloten als uitvoerder van trajecten ‘Werkfit maken’. Pantar is daarmee één van de vele re-integratiebedrijven waar het UWV deze trajecten laat uitvoeren. ‘Werkfit maken’ wil mensen met een ZW- of AG-uitkering terugbrengen naar de drempel van de arbeidsmarkt door training van arbeidsvaardigheden, verhoging van de persoonlijke effectiviteit en arbeidsmarktoriëntatie.

 

Voortraject van 6 maanden

Omdat bij evaluatie van ‘Werkfit maken’-trajecten bleek dat vrij veel trajectanten uitvallen, ontstond bij het UWV en de uitvoerende re-integratiebedrijven de behoefte om voor sommige trajectanten een voortraject van maximaal 6 maanden in te zetten in de vorm van een assessment. Het doel is om in werk te onderzoeken of kandidaten in staat zijn om succesvol mee te doen aan ‘Werkfit maken’.

 

Pantar Ontwikkel Methodiek

Het UWV is gecharmeerd geraakt van de Pantar Ontwikkel Methodiek (POM) met de ontwikkeldoelen, ontwikkelkaarten en werkplekopdrachten. Op verzoek van het UWV heeft Pantar duidelijk gemaakt welke kwaliteiten de organisatie heeft om trajecten Praktijkassessment aan te kunnen bieden. Vervolgens koos het UWV voor Pantar om de Pilot Praktijkassessment uit te voeren.

 

De eerste aanmeldingen voor een praktijkassessment zijn inmiddels binnen!