2018_Daan Godschalk, Dylan Bentvelzen_Houtwerkplaats Strekkerweg (in-ex) 5 bijgesneden 3
Over Pantar_Wie zijn wij_handen

Werk-leerbedrijf

Pantar is het grootste werk-leerbedrijf van de regio Groot-Amsterdam en biedt werk aan ruim 3000 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We hebben altijd direct relevant werk voor uw klant. Heeft uw klant eerst werkervaring nodig om te kunnen reageren op een vacature (binnen of buiten Pantar) dan zijn er verschillende trajecten bij ons mogelijk. Met de beroepsgerichte praktijkervaring die ze bij ons opdoen stroomt een groot deel door naar werk (bij ons of ergens anders) of keert weer terug naar school.

Onze begeleiding
Pantar is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Binnen Pantar staat de ontwikkeling van de medewerkers centraal. Hoe geven wij dat vorm?

  • Gebruik van de Ontwikkelkaart. Dit is het instrument om de ontwikkeling van medewerkers vast te leggen en een beeld te krijgen over de ontwikkeling binnen een bepaalde tijdsperiode.
  •  Stapsgewijs opleidingsprogramma met Werkplekopdrachten (oefenen van gedragscompetenties) en Werkplekinstructies (oefenen van vakinhoudelijke competenties).
  • Professionele begeleiders met veel ervaring in het begeleiden van mensen en het opvangen van problemen.
  • Goed overleg met u, de verwijzer.
  • Duidelijke rapportages en voortgangsverslagen naar verwijzers.
  • Een veilige werkplek met een goede sfeer voor onze medewerkers.