2018_Leanda, Cor, Eddy, Marinus en Annet_Groen Oosterpark bijgesneden

VUmc over Pantar

Wybe Dekker, leidinggevende Centraal Medisch Archief VUmc:

 

"In mei 2015 begonnen drie Pantarmedewerkers in VUmc bij het Centraal Medisch Archief met het opschonen van dossiers, ter voorbereiding op scannen. Inmiddels zijn daar acht personen mee bezig, naast enkele medewerkers die zelf scannen en in het archief meewerken. Dit project loopt nog door tot september 2016.
Wybe Dekker, leidinggevende Centraal Medisch Archief: “Voor VUmc is de inzet van extra mensen belangrijk, omdat in maart 2016 wordt overgestapt op het elektronisch patiëntendossier. Dan moeten alle overgebleven papieren dossiers zijn gedigitaliseerd. Een projectleider bij personeelszaken van VUmc wees mij op de mogelijkheid om Pantar in te zetten.
Als universitair medische centra hebben we een norm afgesproken om aan de Participatiewet te voldoen. De helft van deze 22 fte (op basis van 25 u.p.w) wordt op mijn afdeling ingevuld. Binnen VUmc heb ik andere afdelingen met te scannen archieven al op Pantar gewezen. Met succes, want één van die afdelingen gaat een deel van de dossiers via Pantar laten scannen.”


Verantwoordelijk werk
“Omdat de groep Pantarmedewerkers getraind is, slagen de meesten bij ons en passen ze na enige tijd in het team. Een enkele keer lukt het niet, omdat precisie ontbreekt of een visuele handicap het werken bij ons onmogelijk maakt. Dat het tempo soms lager ligt dan bij de vaste medewerkers is begrijpelijk; het zijn stuk voor stuk harde werkers. Het is verantwoordelijk werk, maar daar is iedereen goed van doordrongen. Verder heeft iedereen een Verklaring Omtrent Gedrag en een geheimhoudingsverklaring getekend. Bovendien laat VUmc ook de eigen geheimhoudingsverklaring tekenen. Waardoor de bewustwording van omgang met privacygevoelig materiaal en het verantwoordelijkheidsgevoel wordt versterkt.”

Succes
“Als opdrachtgever kun je er zelf veel aan bijdragen om Pantarmedewerkers met succes in te zetten.
Hoe beter de werkzaamheden omschreven zijn en hoe beter die uitgelegd worden -met gebruikmaking van instructiemateriaal en dergelijke- hoe beter Pantarmedewerkers inzetbaar zijn.
Om praktische redenen hadden de medewerkers van Pantar in het begin van het project apart pauze. Dat is nu anders geregeld. De pauze wordt namelijk ook gebruikt om af te stemmen over van alles en nog wat. In de praktijk is het dus beter én gezelliger om die gewoon samen te houden.”

Digitaliseer klus? Bel 020 41 68 000
Het is verantwoordelijk werk, maar daar is iedereen goed van doordrongen Wybe Dekker, leidinggevende Centraal Medisch Archief VUmc