2018_Daan, Fons, Stefan en Halil_Terreinbeheer UvA bijgesneden

Participatiewet

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingegaan. De overheid en sociale partners hebben de banenafspraak gemaakt. Van werkgevers wordt verwacht dat ze werkzoekenden met een arbeidsbeperking aan het werk helpen. Dat is tot op heden een ‘vrijwillige’ afspraak. Een sector (markt of overheid) zorgt samen voor de realisatie van de banenafspraak. Lukt dat niet, dan wordt een quotumregeling ingesteld.


Dus heeft u werk dat gedaan kan worden door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij u op locatie? Dan kan Pantar u helpen bij de invulling van de Participatiewet. Groepsdetachering is dan een passende oplossing. Wij zorgen ervoor dat uw werk zorgvuldig en op tijd gedaan wordt.