2018_Leanda, Cor, Eddy, Marinus en Annet_Groen Oosterpark bijgesneden

Wat is de Participatiewet

Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Deze wet voegt de uitvoering van diverse (oude) regelingen samen:
•    Wet Werk en Bijstand
•    Wajong (Nieuwe instroom)
•    Wet Sociale Werkvoorziening

Wat wordt er geregeld met de Participatiewet?
•    Werken met loonkostensubsidie - een werkgever (bijvoorbeeld Pantar) betaalt minimaal het wettelijk minimum loon (100%) aan een medewerker. Maar omdat die persoon een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt heeft kan hij (nog) niet 100% werk leveren. De gemeente compenseert dit verschil tot maximaal 70%. Er is een systeem voor loonwaardemeting. De gemeente doet een periodieke toetsing van de loonwaarde van een persoon.

•    Beschut werken – voor mensen waarbij meer begeleiding en aanpassing op hun werkplek nodig is dan van een reguliere werkgever is te verwachten. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het inrichten van beschut werk. De gemeenten Amsterdam en Diemen werken hierbij samen met Pantar.

•    Quotumregeling - het doel van de quotumregeling is dat werkgevers gedwongen worden om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk aan te bieden. Dit geldt voor bedrijven met meer dan 25 werknemers. Per 25 medewerkers moet hiervan 1 medewerker een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Indien werkgevers hier niet aan voldoen, dan wordt er een sanctie opgelegd; € 5000 per niet gerealiseerde werkplek.

 

Banenafspraak
Door de overheid en de markt is een banenafspraak gemaakt. In 2026 moeten er 125.000 garantiebanen zijn voor arbeid beperkten. 25.000 bij de overheid en 100.000 in de markt – dus bij de overige werkgevers.

Opbouw van de quotumregeling de eerste jaren:
2015: 6.000 banen
2016 + 8.000 banen = 14.000 banen
2017 + 9000 banen = 23.000 banen

 

Het kabinet heeft in september 2017 besloten dat het quotum banenafspraak bij de overheid wordt geactiveerd. De maatregel is nodig omdat de werkgevers in de overheidssector de banenafspraak onvoldoende nakomt: de doelstelling van 6.500 banen eind 2016 is niet gehaald.

Garantiebanen kunnen op verschillende manieren worden ingevuld door werkgevers.
•    Groepsdetachering. Pantar is specialist in het overnemen van grootschalige bedrijfsprocessen. Of het nu gaat om productiewerk, montagewerk of aanvullende logistieke werkzaamheden: wij doen het voor u, bij u op locatie. Een groep gemotiveerde medewerkers voert het werk voor u uit. Wij zorgen voor de begeleiding. Waar nodig zorgt Pantar voor de vereiste opleiding en certificering van de medewerkers.
•    Individuele detachering via een werk-leerbedrijf. Ook Pantar biedt deze mogelijkheid.

•    Een werkgever neemt zelf iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst.

Pantar helpt u graag met het invullen van de Participatiewet.

Cedris is de landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid en re-integratie. Op hun website vindt u ook informatie over de participatiewet en werken met een werk-leerbedrijf (SW-bedrijf).